Web Development – 001 – Create Your Personal Web Page


Web Development – 001 – Create Your Personal Web Page
001 – Create your personal web page

Tutorial about web development with HTM – CSS – Javascript
Project 1: Create your personal web page by HTML and CSS

This tutorial is follow freecodecamp.com and

——————————–
Hướng dẫn lập trình web với HTML – CSS – Javascript
Bài 1: Tạo một trang web cá nhân bằng HTML và CSS

Ở bài này, chúng ta sẽ cùng tạo một trang web cá nhân đơn giản bằng các thẻ HTML và dùng CSS để làm đẹp cho trang web. Qua đó năm được kiến thức cơ bản về HTML cũng như CSS.
ukbSz12H1n8

Thanks! You've already liked this
No comments